Om oss » Toyota Production System
Dela:

Toyota Production System - vad innebär det för din verksamhet?  

Toyota Production System (TPS) gör det möjligt för medarbetarna att optimera kvaliteten genom att ständigt förbättra processer och eliminera onödigt slöseri av naturliga, mänskliga och företags-relaterade resurser. TPS påverkar varje del i Toyotas organisation och innehåller en gemensam uppsättning värden, kunskaper och tillvägagångssätt. Det ger anställda ett väldefinierat ansvar i varje produktionssteg och uppmanar varje teammedlem att sträva efter förbättringar. 

Toyota Production System innebär följande fördelar:

  • Inneboende kvalitet i Toyotas produkter
  • Kostnaderna hålls på ett minimum tack vare god avkastning på investeringar
  • Leverans på utsatt tid och med hög kvalitet låter Toyotas kunder planera och upprätthålla sin verksamhet med framgång
  • Ansvaret för miljön delas av Toyota och våra kunder, från tillverkning till återvinning vid livslängdens slut
  • Säkerhet är alltid angeläget för Toyota – både för våra medarbetare och kunder

The Toyota Production System uppfyller effektivt och omedelbart kundens efterfrågan genom att koppla all tillverkning till verklig marknadsefterfrågan. Just-in-time-produktion bygger på finjusterade tillverkningsprocesser och använder endast nödvändiga kvantiteter när de behövs.

Tänk dig en process som är utformad för att producera sex
olika produkttyper där det totala veckobehovet för produkterna fluktuerar upp och ner med 25 % och där den dagliga
blandningen av produkttyper hela tiden förändras.

play the just-in-time video