Tjänster & Lösningar » Toyota I_Site
Dela:
I_Site - ta kontroll över din truckhantering

I_Site 

Mer än fleet management

I_Site är en intelligent fleet management-lösning som hjälper dig att göra avgörande förbättringar inom följande områden: kostnader, produktivitet, hälsa och säkerhet, och miljö. I_Site erbjuder en helhetssyn på lagerhantering genom en unik kombination av data direkt från truckflottan och regelbunden support och rådgivning från specialister. I_Site är applicerbar på alla truckmärken.

Se film om I_Site.

Med I_Site har du full kontroll över din truckhantering! 

 KOSTNADER PRODUKTIVITET  HÄLSA OCH SÄKERHET   MILJÖ

* Minskning av  
  skadekostnader
* Optimering av
   flottstorlek och
   antal förare  
               

* Förbättringar av
  maskinutnyttjande
* Förbättringar av
   förarutnyttjande     

* Åtkomstkontroll för
   förare
* Kontroll av förar- 
   behörighet
* Krock lockout
* Minskning av 
   krockar
* Förhandskontroll

* Optimering av
   maskinutnyttjande              & livslängd
* Optimering av 
   batteriutnyttjande & 
   livslängd     

Utvecklar din truckhantering

Vi har utvecklat I_Site för att kunna möta den ökande komplexiteten inom truckhanteringen. Denna lösning ger dig, via en lättillgänglig webbportal, full tillgång till viktiga data i realtid från hela truckverksamheten. Tack vare I_Site kan du övervaka truckkapaciteten, godsskador, batteristatus och godkänna så rätt utbildade förare får köra rätt maskiner. Med mera.

Systemet ger ansvariga nyckelinformation om hur truckarna och förarna arbetar, vilket gör det möjlight att ta fram sakliga analyser och utveckla effektiva lösningar. 

 

                                                                                                                          Toyota I_Site webbportal

Integrerad checklista för daglig tillsyn

Toyota I_Site har nyligen uppdaterats för ökad användarvänlighet och funktionalitet. Bland annat finns nu en ny egenskap för ökad säkerhet - daglig tillsyn - som baseras på en digital checklista som styrs centralt.

Checklistan för daglig tillsyn kan användas oberoende av typ av truck och hjälper truckansvariga att:
  • säkerställa att truckarna är i rätt kondition och säkra att använda, både för föraren och för godset
  • regler och föreskrifter uppfylls - förarna måste kontrollera truckarnas kondition före start.

Om ett allvarligt fel identifieras under förarens kontroll kan trucken inte köras.

 

Nyheter: mobilapp och SmartAccess

Toyota I_Site har nyligen fått nya funktioner för att ytterligare öka säkerheten och bibehålla hög kontroll på truckflottan: en mobilapp och SmartAccess-kortsystem.

Toyota I_sites mobilapp är kompatibel med dagens iPhone-teknik och är enkel att ladda ner och använda. Den ger dig omedelbar tillgång till dina truckars historik och aktiviteter när du inte sitter vid din dator. Appen hjälper dig också att återstarta en truck som automatiskt stängts av på grund av t.ex. ej genomförd daglig tillsyn.

Toyota I_Site SmartAccess kontrollsystem för truckar är en avancerad säkerhetskontroll för förare och personal. Ett enda ID-kort ger auktoriserade tillgång till byggnader och utrustning genom en multiteknikkortläsare*, som installeras på trucken.

Att ha kontroll på sin materialhantering har aldrig varit enklare, gått snabbare eller varit mer kostnadseffektivt.