Tjänster & Lösningar » Analys & Rådgivning » Riskanalys med IT-stöd
Dela:

Riskanalys med IT-stöd 

Som arbetsgivare är man skyldig att genomföra riskanalys enligt riktlinjerna

Riskanalys ska genomföras systematiskt enligt AFS 2001:1. Dessutom är Arbetsmiljölagen mycket tydlig angående företagets ansvar för en riskfri arbetsmiljö.

Varför kan truckar, liftar och industrikranar bli farliga arbetskamrater?

  • Maskinerna uppträder på många ställen på en arbetsplats
  • Gående använder vanligtvis samma förflyttningsvägar
  • Förarna har många uppgifter att lösa samtidigt
  • Förarna ska ofta hantera laster på höga höjder
  • Förarna utsätts för påtaglig stress. Framtvingad eller självpåtagen
  • Användning av alla tre maskinslagen inom samma arbetsplats medför en ökad risk
  • Omgivningens respekt för truckar, liftar och industrikranar är begränsad

Riskanalys med Toyotas IT-stöd

Dra nytta av vår mångåriga erfarenhet kring truckar och säkerhetsfrågor. På plats i er truckmiljö, tillsammans med nyckelpersoner på ditt företag, genomför vi en riskanalys enligt riktlinjerna i AFS 2001:1 "Systematiskt arbetsmiljöarbete" och AFS 2006:5 "Användning av truckar".

Vi förstår att riskanalysarbetet kan vara nog så svårt för företagens arbetsledare att kombinera med den dagliga driften - om alls praktiskt möjligt - i den tidspressade tillvaro som råder. Våra checklistor och dokumentmallar förenklar arbetet och är tidsbesparande.

Toyota har tagit fram ett webbaserat system, Safety Portal, som hjälpmedel för varje modul av riskanalysen. Efter genomförd riskanalys kan kunden på egen hand fortsätta med sitt systematiska arbetsmiljöarbete med stöd av Toyotas verktyg.

 

Vår riskanalys med IT-stöd består av fyra moduler:

Modul 1: Startpaket/Dokumentinventering: Resulterar i en åtgärdsplan över dokument som saknas eller behöver revideras.

Modul 2: Riskidentifiering/Rundvandring: Resulterar i en åtgärdsplan över upptäckta risker inom produktions- och lagerlokaler (där maskinerna finns).

Modul 3: Personalinfo/"Lokala regler": Revidering av "Lokala truck- & maskinregler", personalmöten samt signering av åtgärdsplaner

Modul 4: Rapporter/Avslut/Certifikat: Summering, rapporter och certifikat

 

 

Riskanalys genomförd på rätt sätt ger ökad trygghet och säkerhet på arbetsplatsen, med minskade kostnader för skador och sjukskrivningar som följd.

Välkommen att kontakta oss för mer information! Se kontaktinformation till höger.