Dela:
2016-09-27 

Resurseffektiva transporter med ny automatiserad vagn från Toyota Material Handling 

När man automatiserar verksamheter förbättrar man inte bara processerna utan får även ökad produktivitet och kostnadseffektivitet. Nya Autopilot TAE050 från Toyota Material Handling Europe, som nyligt lanseras, förenklar, standardiserar och optimerar kundens verksamhet. Den här kostnadseffektiva lösningen är enkel att installera, och den är redo att användas på nolltid. Den förbättrar noggrant och säkert det lokala arbetsflödet samt minskar kostnaderna för arbetskraft och skador. Driften förenklas och optimeras, särskilt inom tillverkningsindustrin, e-handeln och sjukvården.

Laster under 500 kg transporteras ofta med handdragna vagnar och många kunder efterfrågar enkla lösningar för att optimera den här typen av processer och nyttjande av arbetskraft. Lastbäraren TAE050 med teleskoparm kan transportera upp till 500 kg, vilket eliminerar behovet för medarbetarna att utföra repetitiva moment, så att de i stället kan utföra mer komplexa arbetsuppgifter. Om utrymmet är begränsat är den kompakta vagnen idealisk för lättare laster. Eller för mindre föremål, som vid plockning, kan de fastskruvade räckena vara en idealisk lösning.

En av de största fördelarna med Autopilot TAE050 är den enkla installationen. TAE050 följer en magnetremsa på golvet och tar emot kommandon utmed vägen från golvmarkörer som placeras bredvid remsan. Efter att materialflödet och stationer för lastning och lossning har definierats används magnetremsan och markörerna på golvet för kommandon till trucken. En enkel programmering ger också ett flexibelt och enkelt automatiskt system som bidrar till jämna produktivitetsnivåer.

”Vi införde Autopilot TAE050 i produktionslinjen i slutet av förra året, och nu kör den utmed monteringslinjen och återtransporterar tomma vagnar för delar till satsplockningen”, säger Peter Carlsson, Director Operations på Toyota Material Handling Manufacturing Sweden. ”Tidigare hade vi en heltidsanställd person som utförde det här repetitiva momentet, men i och med att han ofta behövde prioritera andra arbetsuppgifter uppstod problem i slutet av monteringslinjen när de tomma vagnarna började hopa sig. Vi är väldigt nöjda med TAE050”, fortsätter Peter, ”eftersom det är ett enkelt och flexibelt system som medger de snabba förändringar som våra kaizen-aktiviteter kräver, samtidigt som det är säkert och minskar stressen för våra medarbetare.”

 

I och med att säkerheten är så viktig är den här gaffelfria lösningen mycket precis, och den stannar när den känner av ett hinder eller en person i närheten för att undvika olyckor och skador. Dessutom följer TAE050 fasta rutter och eliminerar risken för misstag från förarens sida.

 

”Det här enkla automatiserade systemet stöder vår filosofi om resurseffektivitet. Systemet är användbart i många olika materialhanteringsprocesser där flexibilitet personaleffektivitet och produktivitet är i fokus. Detta är givetvis något som många av våra kunder efterfrågar, säger Bernt Sandström, Business Manager Logistics Solutions på Toyota Material Handling Sweden. 

 

 

Kontakt

Presskontakter hos Toyota Material Handling Sweden:

 

Karin Lundström,
Informationskoordinator
Tel. 070-527 81 51
Skicka e-post

 

Bernt Sandström,
Business Manager Logistics Solutions
Tel. 070-317 23 26
Skicka e-post