Dela:
2017-02-08 

Toyota förmedlade verktyg mot stress för ökad säkerhet 

1-2 februari genomförde Toyota Material Handling sin årliga konferens för internutbildare, skyddsombud och truckansvariga, denna gång i Stockholm/Arlanda under temat ”Verktyg för att hantera stress”.

Vid Toyotas instruktörskonferens deltog instruktörer som utbildar internt på sina företag och ofta själva kör truck del av sin arbetstid. De har genomgått en instruktörsutbildning hos Toyota och är viktiga i sina företags säkerhetsarbete.

Instruktörerna kommer från hela landet och representerar många olika branscher och företag.

Stefan Elfqvist, produktchef för förarutbildning och säkerhet hos Toyota Material Handling Sweden och ansvarig för instruktörskonferensen är tydlig i sitt budskap; "Arbetsgivarna måste ta ett större ansvar för utbildningarna. Arbetsolyckor med truck är fortfarande alldeles för hög. Här kan vi hjälpa arbetsgivarna att få en säkrare truckhantering. Med minskade kostnader för sjukfrånvaro och godsskador som följd."  Stefan Elfqvist, Produktchef Förarutbildning & Säkerhet på Toyota Material Handling Sweden tillsammans med föreläsaren Carl-Axel Sundström från Arbetsmiljöverket
Instruktörskonferenserna är Toyotas sätt att ge instruktörerna fortbildning kring relevanta ämnen såsom lagar och regler, nya utbildningsmaterial, e-learning via Toyota eTruck och annan input för att stärka instruktörerna i deras viktiga roller.       Stefan Elfqvist, Toyota Material Handling och Carl-Axel Sundström, Arbetsmiljöverket.

Petra Brask, effektivitetskonsult från Petra Brask & Parkners föreläser om Verktyg för att hantera stressÅrets konferens samlade cirka 130 deltagare och agendan innehöll en bredd av ämnen:

  • Nya föreskriften för Organisatorisk och social
    arbetsmiljö (AFS  2015:4)
  • Säkerhet, attityder och stress i förarens vardag
  • Arbetsmiljöverket informerade om samordningsansvar i samband med lastning och lossning, information om hur arbetsmiljöinspektioner går till och information om Arbetsmiljöverkets kampanj ”Transport – Säkra leveransvägar och varumottag”.
  • Fördelar med litium-jon-batterier 
  • Visning av nya lagertruckar 
  • Effektivitetskonsulten Petra Brask förmedlade handlingskraftiga tips kring hur man med hjälp av struktur och självinsikt minskar sin egen stress.
  • Arbete med mobila arbetsplattformar
  • Nya utbildningsmaterial

 

Anmälan till vårens kurser