Jobba hos oss » The Toyota Way
Dela:

The Toyota Way 

  

The Toyota Way baseras på Toyotas  ”Guiding Principles”. Dess fem kärnvärden uttrycker de åsikter och värderingar som delas inom Toyota.

Alla som ingår i Toyota-familjen
förväntas använda dessa värderingar
i sitt dagliga arbete och i sina relationer
med andra.

 

Challenge
Att upprätthålla en långsiktig vision och möta alla utmaningar med det mod och den kreativitet som krävs för att realisera den visionen.

 

Kaizen
Ständiga förbättringar. Eftersom ingen process någonsin kan bli helt perfekt finns alltid möjligheter till förbättringar.

 

Genchi Genbutsu
Att gå till källan för att finna de fakta som behövs för att fatta korrekta beslut, bygga konsensus och
uppnå mål.

 

Respect
Toyota respekterar andra,gör allt för att förstå andra, accepterar ansvar och gör sitt bästa för att bygga ömsesidigt förtroende.

 

Teamwork
Toyota stimulerar personlig och professionell utveckling, delar med sig av utvecklingsmöjligheter och maximerar varje individs och grupps prestationsförmåga. 

Mer information
Kontakt